Skip to main content

Sällskapskretsen

Sällskapskretsen bildades år 1945 för föreningsmedlemmar som ville samlas till otvunget umgänge och fördriva tiden med bl.a. olika sällskapsspel. Till kretsens program i dag hör anordnande av olika temaaftnar, besök på konstutställningar och teater samt exkursioner och resor.

Möten varannan torsdag kl. 16-18:00 i Källarsalen.

Ordförande Jeanne-Marie Johansson tfn. 050- 5704 184

Back to top of page