Skip to main content

Medlemsregister

I föreningens medlemsregister införs följande information om medlemmarna:

  • för- och efternamn
  • gatu- och postadress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • födelsedatum
  • inskrivningsår
  • krets(ar) till vilken medlemmen hör
  • förtroendeuppdrag och utmärkelser inom föreningen
  • information om betalning av föreningens medlemsavgift eller ständigt medlemskap

Informationen i medlemsregistret baserar sig på de uppgifter medlemmen själv har uppgett i medlemsblanketten. Medlemmarna ansvarar själva för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

Föreningen använder uppgifterna för att hålla kontakt med sina medlemmar, för distributionen av sin medlemstidning Aveiten och Arbetets Vänners Centralförbund rf:s tidning Facklan samt för statistikföring. Registeruppgifterna är skyddade med lösenord och ges inte ut till utomstående.

Informationen sparas så länge som medlemskapet varar.

Tillgång till registret har verksamhetsledaren Niki Hamro, Åsa Laukonlinna som sköter medlemsregistret och den som ansvarar för medlemsärenden i respektive krets.

Vill du veta vilken information föreningen har om dig vänligen kontakta Åsa på adressen asa.laukonlinna (a) gmail.com

Back to top of page