Skip to main content

Bibliotek

Huvudföreningen har ett eget bibliotek som är öppet för alla medlemmar. Biblioteket finns i klubblokalen i första våningen.

Bibliotekarien Åsa Laukonlinna är på plats på biblioteket i princip varannan vecka på måndag och onsdag och varannan vecka på tisdag och torsdag kl. 15-18. Se närmare på Kalender & aktuellt-sidan.

Åsa kan vid behov också kontaktas per telefon 045 345 5562 eller mejl asa.laukonlinna(a)gmail.com. Anteckna dina boklån själv i lånehäftet när hon inte är på plats.

Biblioteket har en omfattande samling av skönlitteratur (närmare 200 hyllmeter). Alla böcker är på svenska. Biblioteket koncentrerar sig på litteratur skriven på svenska, men vi har också mycket som är översatt till svenska: både äldre klassiker och aktuell skönlitteratur.

Separat hörna med “thrillers och deckare” av populära författare.

Arbetets Vänner har haft ett bibliotek ända sedan föreningen grundades 1891. På den tiden bestod vårt bibliotek av “fack- och yrkeslitteratur”, vilket garanterat var uppskattat av de dåtida medlemmarna. Idag är det skönlitteraturen som lockar medlemmarna till biblioteket.

Back to top of page