Skip to main content

Seniordansklubben

År 1986 kom denna populära motionsform med på AV:s program. Seniordansarna deltar aktivt i evenemang såväl inom som utom föreningen.

Övningar varje tisdag kl. 16.30 – 18.00 i Festsalen ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral.

Om du är intresserad ta kontakt med instruktör Ingegerd Blomander, tfn. 040- 7049 305

Ordförande Inger Iiskola

Back to top of page