Skip to main content

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, grundad 1891, är en opolitisk kulturförening, som erbjuder sina medlemmar möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter på svenska. Föreningens verksamhet består av gemensamma program för alla medlemmar samt den verksamhet som anordnas av och sker inom ramen för föreningens kretsar.

Till föreningens gemensamma program hör t.ex. föredrag, teaterbesök, programkvällar, medlemsfester samt lekfulla frågesporter och andra tävlingar mellan kretsarna. Föreningen värnar om de finlandssvenska traditionerna bland annat genom att ordna en fest för allmänheten på svenska dagen. Traditionella är också den årliga barnfesten på trettondagen, som arrangerats i föreningens regi sedan 1893, och föreningens årsfest i mars. Verksamheten försiggår främst i föreningsgården på Annegatan 26 i Helsingfors.

Kretsarna representerar ett brett spektrum av olika kulturformer. De ägnar sig var för sig åt bland annat amatörteater, musicerande i grupp, damkörssång och blandad kör, flera former av dans samt litteratur, bildkonst, bridgespel, historia och matkultur.

Aktuellt om vad som ordnas av föreningen och våra kretsar hittar du på sidan Kalender & aktuellt.

Bridgeklubben Image

Bridgeklubben

Bridgeklubben inom Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Bridgeklubben spelar måndagar i föreningshuset och vanligtvis torsdagarna på Real Bridge.

AV-Teatern Image

AV-Teatern

En proffsig amatörteater i centrum av Helsingfors som ställer upp en större produktion per år.

Bokklubben Image

Bokklubben

Bokklubben träffas en gång i månaden för att diskutera kring den senast lästa boken enligt en årlig boklista.

Walentina­kören Image

Walentina­kören

Walentinakören är en blandad kör som övar på tisdagskvällar. Vi sjunger allt från pop och rock till jazz och klassiskt – allt enligt behov och vad vi får lust med.

Vox Seniora Image

Vox Seniora

Vox Seniora är en damkör för dem som har tid att träffas på dagen.

Musikklubben Altra Volta Image

Musikklubben Altra Volta

Musikklubben Altra Volta träffas på fredag kvällar för gemensamma musikstunder där det spelas olika instrument.

Seniordans Image

Seniordans

Seniordans är en trevlig motionsform som passar alla, speciellt äldre men också yngre.

Folkdans Image

Folkdans

Föreningens folkdanslag har verkat sedan 1911. Övningskväll är onsdagar kl. 19-21.

Square- och rounddans Image

Square- och rounddans

I vår förening dansas squaredans på torsdagarna och rounddans på onsdagarna.

Konstklubben Image

Konstklubben

Konstklubben AV målar akvareller på måndagarna i föreningshuset på Annegatan 26, ordnar årligen vernissage och besöker konstutställningar.

Umgänges­­kretsen Image

Umgänges­­kretsen

Umgängeskretsen ordnar samvaro i form av aktiviteter såsom temadiskussioner om aktuella ämnen, exkursioner och sällskapsspel.

Sandels­sällskapet Image

Sandels­sällskapet

Kretsen ordnar två träffar per år, vårsitsen med tema och höstsitsen med renommerade festtalare med kulturell eller historisk anknytning.

Qigong Image

Qigong

Qigong är utmärkt träning för personer i alla åldrar som vill må bra, gruppen är öppen för föreningens medlemmar som gått en grundkurs.

Sällskaps­­kretsen Image

Sällskaps­­kretsen

Till Sällskapskretsens verksamhet hör trevlig samvaro, spel, temakvällar och annat som medlemmarna önskar.

Back to top of page