Skip to main content

Verksamhet

Föreningens verksamhet ordnas till största delen av kretsarna, men det ordnas också en hel del evenemang som är gemensamma och öppna för alla föreningsmedlemmar, också dem som inte tillhör någon särskild krets. All verksamhet inom föreningen sker på svenska.

Den gemensamma verksamheten planeras och organiseras av bl.a. programutskottet, festbestyrelsen och promenadorienteringskommittén. Regelbundet återkommande evenemang är barnfesten på trettondagen, frågesporten om Dr Bunduls pris i januari, årsfesten i mars, promenadorienteringen och höstfesten i oktober, festen för medlemmarna och allmänheten på svenska dagen och julfesten i december. Till vårmöte sammanträder föreningsmedlemmarna i mars-april och till höstmöte i november-december.

Utöver de årliga tillställningarna ordnas programaftnar, teaterbesök och andra kulturevenemang. Talko för att bl.a. städa i föreningshuset ordnas också vid behov.

Kretsarna bestämmer i stort sett självständigt om sin egen verksamhet och hur den organiseras. Det finns för närvarande fjorton kretsar, som ägnar sig åt bl.a. amatörteater, bridgespel, folkdans, konst, körsång, matkultur och traditioner, musicerande i grupp, seniordans, square- och rounddans, sällskapsspel och olika kulturevenemang med mera.

Kretsarnas verksamhet presenteras närmare på deras egna sidor, se länkar i menyn till vänster.

Back to top of page