Skip to main content

Verksamhet

Merparten av föreningens verksamhet arrangeras av kretsarna. Kretsarna bestämmer i stort om sin egen verksamhet och organiserar den. Kretsarna är en del av föreningen men har egna kostnadsställen i ekonomin, egna budgetar och egna verksamhetsplaner. Kretsarna är underställda föreningens styrelse. Länkar till kretsarnas sidor finns i menyn till vänster.

I föreningen talas det ofta om föreningens allmänna verksamhet och kretsarnas verksamhet, skillnaden mellan dessa är att den allmänna verksamheten är direkt underställd föreningens styrelse medan kretsarnas verksamhet är underställd i fråga varande krets egen styrelse.

Föreningens verksamhet består av månadsmöten med program, en årsfest, en minigolfturnering, fester, talkon, promenadorienteringen samt flera andra funktioner som behövs för att upprätthålla föreningen och föreningshuset.

Back to top of page