Skip to main content

Administration

Till föreningens personal hör verksamhetsledare Niki Hamro; e-post info (a) arbetetsvanner.fi, telefon 0447664101  och vaktmästare Oskar Thesslund; telefon 0447664102.

 

Styrelsen består av 12 personer med tre års mandatperiod som väljs av årsmötet, fyra väljs varje år. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden utom under sommaren. Inom styrelsen verkar ett Arbets- och Ekonomi Utskott (AEU) som består av styrelsens ordförande, viceordförande, intern kontrollperson och andra styrelseledamöter enligt styrelsens beslut.

Styrelsen för 2021 består av Tom Schubert, ordförande; Kristina Björvall, viceordförande; Kerstin Ehnholm; Harriet Rydberg; Kaj Backas; Tuula Mervasto; Rabbe Saxén; Peter Oljemark; Barbro Eriksson; Jessica Lerche; Robin Sundberg och Ingegerd Blomander.

Back to top of page