Skip to main content

Administration

Till föreningens personal hör verksamhetsledaren Niki Hamro/vikarierande verksamhetsledaren Robin Sundberg, e-post info (a) arbetetsvanner.fi, telefon 044 766 4101 och vaktmästare Oskar Thesslund, telefon 044 766 4102.

Föreningens styrelse leds år 2024 av ordförande Kristina Björkvall. Styrelsens medlemmar är Kaj Backas, Casten Idström, Wendla Paile, Robert Riska, Lars Silén och Peter Österberg.

Till De Äldres Råd hör Gunnel Biskop, Monika Weckström, Nina Henriksson, Stefan Ekholm, Maj-Britt Jensen och Rabbe Saxén.

Styrelsen har tillsatt följande arbetsgrupper och utskott:

  • Fastighetsgruppen (Rabbe Saxén, Kaj Backas, Tomas Tallqvist och Robert Riska).
  • Informationsutskottet (Casten Idström, Elianne Rehn och Robert Riska).
  • Programutskottet (Wendla Paile, Lars Silén, Monika Weckström och Elianne Rehn).
  • Inredningsgruppen (Kerstin Ehnholm och Robin Sundberg)

Till medlemstidningen Aveitens redaktionsråd hör Monica Lindeman, Elianne Rehn och Anna Kujala.

Valnämnden, som har till uppgift att bereda förslag till ordförande, styrelsemedlemmar, revisorer och verksamhetsgranskare jämte suppleanter, har år 2024 sammansättningen Peter Oljemark, Robin Sundberg, Inger Eriksson-Blom, Jörgen Ingman, Kerstin Ehnholm och Tomas Tallqvist.

Revisor är CGR-revisor Camilla Viherlaakso, suppleant revisionssamfundet Revico Grant Thornton Ab och verksamhetsgranskare Christian Holmström.

Som verksamhetsgranskare fungerar Folke Lindberg, suppleant Monika Weckström.

Back to top of page