Skip to main content

Umgängeskretsen

Vi sammankommer tisdagar en gång i månaden för kamratlig och meningsfull samvaro i form av aktiviteter såsom temadiskussioner om aktuella ämnen, exkursioner och sällskapsspel.

Ordförande Maj-Britt Hedvall, umgangeskretsen@gmail.com

Back to top of page