Skip to main content

Konstklubben AV

”Det skapande gänget låter färgerna flöda och trivs tillsammans”

 

Konstklubben AV grundades år 2011. Den upptogs officiellt som krets inom AV Huvudföreningens verksamhet 2012 och är Huvudföreningens yngsta krets. Målsättningen är att regelbundet förkovra sig i konsten att hantera vattenlösliga färger och lära sig av varandra och professionella handledare.

Medlemmarna träffas i Klubblokalen varje måndag kl. 12.00-15.30 med varierande temata. Varje termin ordnas en kurs av professionell handledare i samarbete med SFV Bildning.

En viktig del av verksamheten utgör även regelbundna guidade besök till konstutställningar i Helsingfors och på andra orter.

Kontakt: Märta Salokoski, tel: 0443575722 eller marta.salokoski@gmail.com

Kurser ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral

 

Back to top of page