Skip to main content

Konstklubben AV

”Det skapande gänget låter färgerna flöda och trivs tillsammans”

 

Konstklubben AV grundades 2011 och upptogs officiellt som krets inom AV Huvudföreningens verksamhet 2012. Vi är amatörer som vill förkovra oss i konsten att hantera vattenlösliga färger och lära oss av varandra. Varje termin har vi en kurs under ledning av en professionell handledare.

Vi träffas i foajén varje måndag kl. 12.00–15.30 och målar med varierande teman.

På våren brukar vi göra en exkursion eller resa till någon aktuell konstutställning.

Kontakt: Sten Palmgren, tel: 050 325 66 11 eller sten.h.palmgren@gmail.com

Kurserna ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral

 

Back to top of page