Skip to main content

Sandelssällskapet

Sandelssällskapets syfte är att främja mat- och dryckeskultur, etikett samt goda umgängesseder. Sällskapet förvaltar arvet efter Johan Ludvig Runebergs; Fänrik Ståls sägner jämte valbara delar ur Finlands historia med tyngdpunkt på det finska heroiska 1808-09 års kriget, frihetskriget samt vinter- och fortsättningskrigets historia.

Sandelssällskapets huvudverksamhet består i att ha återkommande gemensamma sitsar för alla sina medlemmar. För sitsarna tillreds mat av instekarna och eller medlemmarna. Dessa sammankomster tilldrar sig enligt beslut ett par gånger per år.  Vårterminens sits hålls innan utgången av april månad. Till sitsarna inbjuds renommerade festtalare samt eventuellt andra middagsgäster med kulturell eller historisk anknytning.

Kontaktperson: Dick Lundell, tfn. 0505390963

Back to top of page