Skip to main content

Walentinakören

Walentinakören grundades år 1971 av den färgstarka dirigenten Walentina Hietanen. Senare har Per Snickars, Marcus Boman, Johan Sundqvist och Teppo Salakka varit dirigenter. Sedan 2004 leds kören av Lauri Palin.

Walentinkören har en bred repertoar som omfattar allt från traditionell kammarkörmusik till underhållning och glada festvisor. Kören deltar aktivt i föreningens verksamhet samt i ett flertal evenemang inom den finlandssvenska musikvärlden. Körmedlemmar uppträder också med bl.a. visor till gitarr och barbershop.

Kören har utgivit tre skivor, sist år 1996 till 25-årsjubileet. Kören har ett trettiotal aktiva medlemmar och ett tiotal passiva medlemmar.

Walentinakören har en egen hemsida; www.walentinakoren.org

I samarbete med SFV:s studiecentral

Back to top of page