Skip to main content

Walentinakören

Walentinakören kunde äntligen köra i gång med övningsverksamheten i slutet av augusti, och det såtillvida ”på riktigt”, att hela kören igen samlas varje tisdagskväll kl. 18.30 och sjunger tillsammans. Visserligen förutsätts tills vidare ansiktsmask, långa avstånd och minimerat mingel, men i alla fall!

Verksamheten avbröts då coronaläget förvärrades i slutet av november i fjol och under våren hölls inga övningar alls. De enda körträffarna skedde utomhus. Ett tiotal korister träffades på vändagen i pulkabacken i Väinämöinens park och cirka dubbelt flera firade att fotoboken med bilder från körens 50 år hittills ”släpptes” den 8 juni på föreningshusets innergård.

Men nu stundar förhoppningsvis bättre tider.

Övningsarbetet under hösten syftar främst till att öva in körens sedan länge planerade jubileumsrepertoar. Den består av både gamla favoriter och helt nytt material och skulle ha uppförts på de 50-årsjubileumskonserter som Walentinorna hade planerat att ge redan i våras. Nu är siktet inställt på att jubilera nästa vår i stället.

För att komma ordentligt igång igen och öva möjligast effektivt planeras utöver veckoövningarna ett par veckoslutsövningar under hösten, en redan i september och en (kanske ett helt körveckoslut) i november.

Kören räknar också med att medverka i programmet på föreningens fest på svenska dagen i november och på månadsmötet i december.

Planerna för det uppskjutna jubileumsåret kommer att dryftas när kören äntligen kan samlas till körmöte (kombinerat års- och höstmöte) söndagen den 26 september.

Läs mera på körens egen webbplats:

www.walentinakoren.org

Back to top of page