Skip to main content

Medlemmar

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf har drygt 800 medlemmar. Som medlem i föreningen kan man delta i föreningens mångsidiga verksamhet, till exempel gemensamma återkommande evenemang som den årliga frågesporten om Dr Bunduls pris, promenadorienteringen, årsfesten och festen på svenska dagen, som också är öppen för allmänheten. Barnfesten på trettondagen uppskattas särskilt av medlemmarnas barn och barnbarn. Därutöver ordnas gemensamma fester och annat program för medlemmarna. Alla medlemmar får föreningens tidning Aveiten och Arbetets Vänners Centralförbund rf:s tidning Facklan.

Som medlem kan man också höra till en eller flera av föreningens kretsar, som står för den kontinuerliga och livligaste verksamheten. Den största kretsen är Bridgeklubben med över 170 medlemmar och två spelkvällar per vecka. Sandelssällskapet har cirka 50 medlemmar och många medlemmar har också föreningens körer och seniordansklubben, Walentinakören, damkören Vox Seniora och Seniordansklubben alla kring 30. Körerna och seniordansarna övar varje vecka under terminerna medan Sandelssällskapet sammankommer till högtidlig fest bara en gång per termin. AV-teaterns verksamhet är projektbetonad och antalet aktiva medlemmar beror följaktligen på vilken produktion som för tillfället är aktuell. Konstklubbens medlemsantal begränsas av utrymmesskäl – alla ska ha plats att måla – och bokklubbens av verksamhetens art – diskussionsgruppen kan inte vara hur stor som helst. Också kretsar med färre medlemmar kan ha mycket aktiv verksamhet.

Föreningen är svenskspråkig och vill också i fortsättningen fungera som ett svenskt rum. All verksamhet inom föreningen sker därför på svenska.

Både kretsarna och föreningen som helhet tar gärna emot nya medlemmar, välkommen med i aveiternas glada skara!

Back to top of page