Skip to main content

Vox Seniora

Damkören Vox Seniora är grundad år 2019 och fungerar som en krets inom Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Kören samarbetar med SFV:s studiecentral. Kören riktar sig till daglediga damer med viss körvana. Antalet sångare ligger snäppet under trettio fördelat på fyra stämmor.

Repertoaren består mest av traditionella damkörssånger och vi använder flitigt Damernas Lilla Svarta men vi beställer också noter från olika musikförlag. Huvudsakligen går höstterminen åt till att öva in en repertoar med sikte på en konsert i juletider. Under vårterminen är siktet inställt på en vårkonsert i slutet av maj. Däremellan ställer kören gärna upp både vid AVs interna evenemang och också utanför föreningen. Vi arbetar också med att hålla den åldrande rösten klangfull och vital så länge som möjligt med hjälp av de instruktioner och övningar vi fick vid ett seminarium med professor Elisabeth Bengtson-Opitz i september 2022 enligt konceptet Anti-Aging för rösten. Vi samarbetar gärna med andra körer, både i Finland och över gränserna.

Vox Seniora är medlem i Helsingfors sång- och musikförbund samt i Finlands Svenska Damkörsförbund och via det i Finlands Svenska Sång- och Musikförbund.

Kören dirigeras av musikmagister Sofia Lindroos, en mångsidig sångare och musiker.

Vi välkomnar varmt nya sångare i kören och ordnar vid behov en provsjungning. Om du är intresserad kan du ta kontakt med Ulla-Stina Henricson (ordf. från 1.1.2023): ushenricson@gmail.com, 0500 419661.

eller Gunnel Sievers (sekreterare): gunnel.sievers@kolumbus.fi, 050 5859740.

Back to top of page