Skip to main content

Vox Seniora

En damkör för körvana personer som vill öva dagtid. Vi övar på allvar, men inte i första hand för större konserter där man helst ska kunna sångerna utantill.

Kören omfattar 25-30 damer i fyra olika stämmor.

Dirigent är Sofia Lindroos som är en mångsidig musiker och sångare.

Övningar varje torsdag 14.00-16.30 med kaffepaus emellan. De som vill öva bara varannan vecka kan också välja det alternativet.

Om du vill delta så kan du kontakta ordf. Monica Lindeman (lindeman.monica@gmail.com), tel 050 4389444 eller

sekr. Gunnel Sievers (gunnel.sievers@kolumbus.fi), 050 5859740.

I samarbete med SFVs studiecentral.

Back to top of page