Skip to main content

Föreningshuset

 

Arbetets Vänner Huvudföreningens föreningshus i Annegatans och Eriksgatans hörn är föreningens eget och föreningen äger också tomten det står på. Adressen till föreningens lokaliteter är Annegatan 26 och till B-trappan Eriksgatan 8.

I huset finns föreningens egna verksamhetsutrymmen, kansliet och festsalen med foajé och cafeteria i andra våningen, kretsarnas sal i femte våningen och klubblokalen i gatuplanet. I dessa utrymmen försiggår både föreningens gemensamma tillställningar och kretsarnas verksamhet. De är i flitigt bruk men hyrs i mån av möjlighet också ut både till föreningsmedlemmar och utomstående.

Merparten av husets lokaliteter fungerar som affärs- och kontorslokaler. I affärslokalerna i gatuplanet verkar en restaurang, en barberare och en frisersalong samt en blomsterhandel. Hyresgästerna i kontorslokalerna är dels andra ideella aktörer, dels kommersiella företag.

Verksamhetsledare Niki Hamro svarar på frågor som gäller huset, uthyrning med mera; e-post info (a) arbetetsvanner.fi

 

Uthyrning

Läs också mera om uthyrningsverksamheten på sidorna Uthyrning för tillställningar och Uthyrning av affärs- och kontorslokaler.

 

Kort historik

Föreningshuset uppfördes år 1928 i stället för de tidigare byggnaderna på tomten, som blivit för trånga och fallfärdiga för att hysa föreningens verksamhet och därför revs för att ge plats för nybygget. Fastigheten hade föreningen köpt redan 1896 och tagit i besittning två år senare.

Arkitekt var Ole Gripenberg.  Huset kan i tidens anda stilmässigt placeras i övergången från 1920-talets klassicism till funktionalismen eller snarare modernismen. För byggnadsarbetena stod Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, numera Skanska.

Grundstenen lades den 13 maj 1928. Taklagskaffe med mjölk avnjöts den 28 juli 1928 – eftersom det var förbudstid kom öl inte på fråga. Butikslokalerna i huset stod klara den 15 december och hela huset den 30 december 1928. Föreningen invigde det nya huset under festliga former den 13 januari 1929.

I efterskott kan man förundras hur snabbt allt gick. Mellan avskedsfesten i det gamla huset den 24 mars 1928 och invigningsakten i det nya förflöt bara dryga 9 månader.

För att finansiera bygget och föreningens verksamhet byggdes en stor del av utrymmena i huset för att hyras ut. Detta visade sig klokt – i synnerhet under den stora depressionen på 1930-talet – och är ett utomordentligt viktigt existensvillkor för föreningen än idag.

Källor:

En fackla tändes, Arbetets Vänner Huvudföreningens 75-årshistorik , Runar Urbans, Borgå 1966, s. 158–165

Höstfest med taklagsmjölk, Aveiten 5/2018, Yrsa Ranki baserat på ett föredrag av arkitekt Tuula Pöyhiä, s. 4–7

Back to top of page