Skip to main content

Bli medlem

Bara som medlem kan du ta del av föreningens mångsidiga verksamhet.

Ansök om medlemskap genom att fylla i medlemsblanketten och lämna in den till föreningens verksamhetsledare eller den person som ansvarar för medlemsärenden i den krets du vill ansluta dig. Blanketten kan också skickas direkt per e-post till adressen medlemsregistret(at)arbetetsvanner.fi.

Du kan börja delta i verksamheten genast när du har ansökt om medlemskap i föreningen. Ansökan behandlas av föreningens styrelse på följande möte (ordnas under terminerna cirka en gång i månaden).

Medlemsavgiften är för närvarande 30 euro per år. All verksamhet är antingen gratis eller subventionerad av föreningen.

 

Medlemsansökan(.docx)

Medlemsansökan(.pdf)

Medlemsansökan(.docx, kan fyllas i elektroniskt)

 

Observera att medlemskapet avslutas bara om du skriftligen meddelar av du vill lämna föreningen. Medlemsavgift debiteras också för det år ditt medlemskap avslutas.

Back to top of page