Skip to main content

Bli medlem

Bara som medlem kan du ta del av föreningens mångsidiga verksamhet.

Ansök om medlemskap genom att fylla i medlemsblanketten och lämna in den till föreningens verksamhetsledare eller den person som ansvarar för medlemsärenden i den krets du vill ansluta dig. Blanketten kan också skickas direkt per e-post till adressen medlemsregistret(at)arbetetsvanner.fi.

Du kan börja delta i verksamheten genast när du har ansökt om medlemskap i föreningen. Ansökan behandlas av föreningens styrelse på följande möte (ordnas under terminerna cirka en gång i månaden).

Medlemsavgiften är för närvarande 30 euro per år. All verksamhet är antingen gratis eller subventionerad av föreningen.

 

Medlemsansökan(.docx)

Medlemsansökan(.pdf)

 

Observera att medlemskapet avslutas bara om du skriftligen meddelar av du vill lämna föreningen. Medlemsavgift debiteras också för det år ditt medlemskap avslutas.

Back to top of page