Skip to main content

Musikklubben

År 2019 var musikklubbens fjortonde verksamhetsår. Året har varit mycket exeptionellt till följd av COVID-19 pandemin. Vi spelade normalt på fredagarna från början av 2020 fram till mars 2020 varefter verksamheten stängdes ner. Fredagsspelningarna kom igång på nytt i september men kördes ner igen i november.

Verksamheten inleddes fredagen den 3 januari och övningskvällarna var tämligen välbesökta så länge vi kunde samlas. Antalet spelmän med egna instrument har varierat mellan fyra och åtta.

Vi hade en gemensam sommarspelning på Fölisön den 26.6.2020. Vi uppfattade att COVID-risken är liten då vi spelade utomhus.

En nyhet i verksamheten har varit användning av notprogram på Android telefon/platta där noterna har visats på den stora TV:n. Fördelen har varit att mängden noter i formen av lösblad (lösbladshelvetet) har minskat radikalt. En annan fördel har varit att den stora skärmen fokuserar hela gruppens uppmärksamhet i samma riktning.

Under nedstängningen har en mindre grupp experimenterat med inspelning av ett antal låtar så att varje deltagare ensam spelar in sin del på t.ex. Garageband varefter den nya inspelningen/instrumentetet/stämman mixas ihop med tidigare inspelningar. Resultatet har blivit förvånande njutbart.

Allmänt om musikklubben
Musikklubben är till för personer intresserade av musik. Under normala förhållanden spelar vi varje fredag. Det är också tillåtet att sticka sig in och bekanta sig med gänget utan att spela. Vi brukar börja ungefär kl. 19 och spela till kanske kl. 22. Vi spelar rätt mycket Nordisk folkmusik. Vä är dock musikaliska allätare vilket betyder att det också finns Irländskt, Engelskt och ibland Grekiskt i repertoaren. Intresserade som vill pröva på spelande behöver inte nödvändigtvis något eget instrument, låneinstrument finns. Vi försöker också stöda nybörjare på olika instrument så att vi väljer låtar med enkel harmoni som är lätta att spela då en nybörjare är med.
Instrument
I gruppen spelas fiol, gitarr, dragspel, bas, basblockflöjt, munspel och olika rytminstrument. Det vore trevligt om vi kunde hitta någon som t.ex. spelar synt.

Kontaktperson Lars Silén

Övningar på fredagar kl. 19-22:00

Back to top of page