Skip to main content

Musikklubben Altra Volta

Musikklubben Altra Volta (musikterm som betyder ”en gång till”) övar på fredagarna mellan kl 18 och ca. 21. Intresserade är alltid välkomna som åhörare eller för att pröva på olika instrument.

Vi spelar i huvudsak nordisk folkmusik men i repertoaren ingår också t.ex. Irländsk musik. Allmänt taget är vi musikaliska allätare som är färdiga att pröva på för oss nya musikstilar.

En nyhet i verksamheten har varit användningen av notprogram på Android/iPad telefon/platta där noterna har visats på den stora TV:n i övningsutrymmet. Fördelen har varit att mängden noter i formen av lösblad (det så kallade lösbladshelvetet) har minskat radikalt. En annan fördel har varit att den stora skärmen fokuserar hela gruppens uppmärksamhet i samma riktning.

En mindre grupp har experimenterat med inspelning av ett antal låtar så att varje deltagare ensam spelar in sin del på t.ex. Garageband varefter den nya inspelningen/instrumentet/stämman mixas ihop med tidigare inspelningar. Resultatet har blivit förvånande njutbart.

Allmänt om musikklubben
Musikklubben är till för personer intresserade av musik. Under normala förhållanden spelar vi varje fredag. Det är också tillåtet att sticka sig in och bekanta sig med gänget utan att spela. Vi brukar börja ungefär kl. 18 och spela till kanske kl. 21. Vi brukar ta en paus ungefär vid 19.30-tiden då vi dricker te och diskuterar musik och allmänt världens gång. Intresserade som vill pröva på spelande behöver inte nödvändigtvis något eget instrument, låneinstrument finns. Vi försöker också stöda nybörjare på olika instrument så att vi då nybörjare finns med väljer låtar med enkel harmoni som är lätta att spela.
I gruppen spelas fiol, gitarr, dragspel, bas, basblockflöjt, munspel och olika rytminstrument. Det vore trevligt om vi kunde hitta någon som t.ex. spelar synt.

Kontaktperson Lars Silén

Övningar på fredagar kl. 18-21:00

Back to top of page