Skip to main content

Vårmöte 2024

Föreningens stadgeenliga vårmöte hålls söndagen den 14 april kl 18 i festsalen. Alla föreningens medlemmar är kallade. Efter mötet uppträder Vox Seniora med några sånger, och därefter bjuds på kaffe.

AgendaPDF file

Årsberättelse 2023PDF file (ny version publicerad 8.4)
PDF file

PDF file

Bokslut 2023PDF file
PDF file

Rapport över kulturfondens ekonomiska ställningPDF file

Kretsarnas verksamhetsberättelser kan du läsa här

Back to top of page