Skip to main content

Årsmöte

Event date01.03.2021
Event time18:00
Event locationAnnegatan 26

Föreningens årsmöte ordnas den första mars klockan 18.00 i föreningshuset på Annegatan 26.

Corona-epidemins inverkan på mötet

Mötesdeltagarnas säkerhet är av största vikt. Samtidigt är det viktigt att föreningsdemokratin fungerar och att alla som vill har möjlighet att tryggt delta. Mötet kommer därför att genomföras med iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder:

  1. Ifall en medlem innan mötet känner av minsta förkylningssymptom är det inte redbart att delta i mötet.
  2. Samtliga deltagare måste använda ansiktsmask, undvika att vidröra ytor och hela tiden iaktta ett avstånd på minst två meter till andra deltagare. Det rekommenderas också starkt att alla deltagare har laddat coronablinkern på sin telefon.
  3. Anländ i god tid för att undvika köbildning i trappuppgången.
  4. Deltagarna kommer att delas upp på olika utrymmen i huset, som är sammanbundna med datakommunikation så att det inte samtidigt finns fler än tio personer i ett och samma utrymme.
  5. Styrelsen har med stöd av tillfällig lagstiftning om sammankomster i samfund beslutat att en förutsättning för att delta i mötet är anmälan i förväg. Detta är nödvändigt dels för att kunna garantera att säkerhetsavstånd och antalbegräsningar för enskilda utrymmen kan upprätthållas och för att kunna meddela om eventuella förändringar på kort varsel. Anmälan måste ske senast 22.2.2021, kl. 16:00 per e-post eller telefon till kansliet.

På grund av det rådande läget är det möjligt att mötet på kort varsel måste inhiberas. Föreningen meddelar i så fall de som har anmält sig samt via föreningens anslagstavla och webbplats.

Den officiella kallelsen finns på föreningens anslagstavla men kan också läsas här.

Back to top of page