Skip to main content

Vox Seniora

Damkören Vox Seniora fungerar sedan hösten 2019 inom Arbetets  Vänner Huvudföreningen rf och har sedan 2023 officiellt kretsstatus. Kören riktar sig till daglediga damer med körvana. Antalet sångare ligger kring 25 fördelat på fyra stämmor.

Repertoaren av både traditionella och nyare damkörssånger och vi använder flitigt damkörsförbundets nyutgåva Damernas Lilla Svarta. Huvudsakligen går höstterminen åt till att öva in en repertoar med sikte på en konsert i juletider. Under vårterminen är siktet inställt på en vårkonsert. Däremellan ställer kören gärna upp både vid AVs interna evenemang och också utanför föreningen.

Vår dirigent satsar proffsigt på att hjälpa oss hålla våra åldrande röster klangfulla och vitala så länge som möjligt. En ytterligare impuls fick vi vid ett seminarium med professor Elisabeth Bengtson-Opitz 2022 i instruktioner och övningar enligt konceptet Anti-Aging för rösten.

Vox Seniora är medlem i Helsingfors sång- och musikförbund och i Finlands Svenska Damkörsförbund samt via det i Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Kören dirigeras av musikmagister Sofia Lindroos, mångsidig sångare och musiker.

Vi välkomnar varmt nya sångare i kören och ordnar vid behov en provsjungning.

Om intresserad kontakta

ordförande Carita Holmberg-Rosenqvist tel 040 5235747, mail

eller sekreterare Vineta Björksten, tel 045 1306585, mail vineta.bjorksten@gmail.com.

Back to top of page