Skip to main content

Ungdomskretsen

VI träffas tisdagar en gång i månaden för samvaro i form av diskussioner om aktuella teman, brädspel och besök till utställningar, museer och teatrar.
Trots kretsens ungdomliga namn är medlemmarna inte mera ungdomar. Detta förklaras av att merparten har sammankommit i kretsens regi i årtionden i föreningshuset på Annegatan.

Ordförande Maj-Britt Hedvall, tfn 050-3098268

Back to top of page