Skip to main content

Sykretsen

Sykretsen inledde sin verksamhet redan hösten 1891. Idag verkar sykretsen bland annat för pensionärshemmet på Brändö. Kretsen samlar också medel för andra välgörande ändamål.

Symöte tisdagar kl. 15-18:00 i Källarsalen.

Kontaktperson: Jeanne-Marie Johansson tfn. 050- 5704 184

Back to top of page