Skip to main content

Kören Sombra

Kören Sombra, Sjung och må bra, bildades 2017 av Helsingfors sång- och musikförbund (HSMF) som en arbetsplatsbaserad kör för dagvårdspersonal för att som komplement till andra insatser stärka personalens välmående i arbetet.  Sen hösten 2020 övar kören i föreningens utrymmen under ledning av dirigent Susanna Sandell.

Back to top of page